• akademie-des-tanzes-mannheim_1_foto-edwin-bartels_klein_4, © Foto: Edwin Bartels
    akademie-des-tanzes-mannheim_1_foto-edwin-bartels_klein_4, © Foto: Edwin Bartels
  • akademie-des-tanzes-mannheim_3__jochen-klenk_klein_2, © (c) Jochen Klenk
    akademie-des-tanzes-mannheim_3__jochen-klenk_klein_2, © (c) Jochen Klenk
Entdecken

Preise & Termine

ab 5,36

33,95 Euro; 28,95 Euro; 22,95 Euro; 16,95 Euro; 12,95 Euro; Schüler und Studenten 5,36 Euro

  • 07.05.2018 (19:00 Uhr)
  • 08.05.2018 (19:00 Uhr)